Visie


Small is beautiful! Eigenlijk weet je nu genoeg….

In de gastronomie is steeds meer behoefte ontstaat aan factoren als kwaliteit, duurzaamheid, onderscheid naar smaak, kleinschaligheid, terwijl er tegelijk begrip is voor een redelijke prijs. In een groot deel van de wijnmarkt draait het echter nog om volume en ‘gemakkelijke’ smaken, en staan marges onder druk. Wij geloven dat produceren op kleine schaal meer recht doet aan de omgeving en meer uniciteit en diversiteit creëert, en daarmee dus veel meer echt mooie en bijzondere producten.

Een combinatie van al deze aspecten is alleen haalbaar door nieuwe vormen van samenwerking in de productie- en distributieketen aan te gaan. Wijnbedrijven die nu bij deze ontwikkelingen kunnen aansluiten zullen op de langere termijn succesvol zijn en blijven. Wij streven naar een zeer breed, en voor meerdere doelgroepen toegankelijk aanbod van kwaliteitschampagnes van kleinschalige en ambachtelijke producenten.
Wij willen veel meer wijnliefhebbers laten genieten van álle aspecten van goede en eerlijk gemaakte champagne. Daartoe is de nauwe samenwerking met onze partners gebaseerd op elkaars wederzijdse belangen, en houdbaarheid voor de langere termijn.

mp3 database movie database pdf database